Algemene voorwaarden Team Brènienge

Team Brènienge is een tijdelijk project, een samenwerking tussen de gemeente Bredene en Running Team Bredene, dat loopt van 15 april tot en met 19 september 2020. Tijdens deze periode krijgen 50 Bredenaars de kans om persoonlijk begeleid te worden naar deelname aan de Ostend Night Run op 19 september 2020. Na september 2020 is er geen enkele verplichting tussen Team Brènienge en de deelnemers.

Uit alle registraties worden op 15 april 2020 50 deelnemers geselecteerd op basis van gewenste afstand (25 deelnemers aan de 7 km, 15 deelnemers aan de 14 km en 10 deelnemers aan de 21 km) en op basis van motivatie. Deelnemers die niet geselecteerd worden, komen op een reservelijst terecht. Wanneer een deelnemer afhaakt, kan Running Team Bredene ervoor kiezen om iemand van de reservelijst in Team Brènienge op te nemen.

De begeleiding van de geselecteerde deelnemers houdt in dat elke deelnemer op basis van zijn of haar gewenste afstand regelmatig loopschema’s ontvangt. De deelnemers worden onderverdeeld in een aantal groepen die dezelfde trainingsinhoud krijgen. Deze inhoud is gebaseerd op een aantal zones die verschillen per deelnemer. Voor elke zone wordt voor zowel tempo als hartslag een ondergrens en een bovengrens bepaald.

Elke deelnemer krijgt regelmatig feedback over zijn of haar vooruitgang. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast worden heel wat tips gecommuniceerd via verschillende kanalen.

Elke deelnemer gaat akkoord dat zijn of haar e-mailadres wordt gebruikt voor elke communicatie rond Team Brènienge. Dit e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden. Team Brènienge communiceert via e-mail, via Google Drive en via een besloten Facebookgroep.

Elke deelnemer gaat akkoord om 10 euro te betalen aan de sportdienst. Deze betaling gebeurt aan het loket van de sportdienst in het zwembad van Bredene. In ruil voor de betaling krijgt elke deelnemer naast de begeleiding ook een loopshirt van Team Brènienge en een verzekering via de gemeente Bredene. Voor meer informatie over de verzekering kan de deelnemer terecht bij de sportdienst van Bredene.

Elke deelnemer verbindt zich ertoe om de voorgestelde trainingen te volgen. Na elke training kan de deelnemer zijn of haar trainingsdata doorgeven aan Running Team Bredene. Elke deelnemer die zonder geldige reden twee weken na elkaar geen trainingsdata heeft doorgegeven, kan uit Team Brènienge worden gezet en eventueel vervangen worden door een deelnemer op de reservelijst. Deze deelnemer ontvangt dan geen loopschema’s meer.

Sluit Menu